Istorija toplog cinkovanja

Toplo cinkovanje ili galvanizacija je proces kojim se na čelik nanosi premaz cinka. Pruža otpornost na koroziju i druga korisna svojstva čeliku.

Cink je primijenjen u kombinaciji sa bakrom za stvaranje legure mesinga još u 10. veku pre nove ere, ali tek 1700-ih godina prvi put su otkrivene primene cinkovanja čelika i gvožđa.

Godine 1742., francuski hemičar po imenu P. J. Melouin predstavio je rad koji opisuje kako se cink premaz može postići potapanjem gvožđa u rastopljeni cink. Ovo je bio najraniji prethodnik toplog cinkovanja.

Godine 1824., Sir Humphrey Davy je eksperimentisao sa stopama korozije različitih metala uronjenih u vodu. Došao je do zaključka da bi ih pričvršćivanje čeličnih ili cinkovanih ploča na bakarno dno drvenih brodova bolje štitilo od korozije.

Cink anode su se nastavile koristiti kada su drveni trupovi zamijenjeni gvožđem i čelikom. Zatim je 1829. Henry Palmer iz kompanije London Dock patentirao “uvučene ili talasaste metalne ploče”.

Naziv „galvanizacija“ prvi put je primienjen na proces koji je izumeo Stanislas Sorel, francuski građevinski inženjer, pronalazač i hemičar. Godine 1836. patentirao je proces čišćenja čelika, a zatim ga je premazivao cinkom potapanjem u rastopljeni cink. On je proces galvanizacije nazvao „galvanskom“ metodom. Ovo je bio početak modernog toplog cinkovanja.

Do 1850. godine u britanskoj industriji cinkovanja koristilo se 10.000 tona cinka godišnje!

Sir Humphrey Davy
Sir Humphrey Davy