Metal Zn-a najbolje

Izvođenjem superiornog automatskog tehnološkog procesa uspešno štitimo metalne proizvode protiv korozije i do 70 godina.

O nama

Izvođenjem superiornog automatskog tehnološkog procesa uspešno štitimo metalne proizvode protiv korozije i do 70 godina.

Ponosni smo što je realizacija izgradnje objekta za toplo cinkovanje izvedena od strane naše matične kompanije – Gradina iz Zemuna koja važi za jednu od vodećih građevinskih kompanija u Srbiji.

Kompletno idejno rešenje objekta sa opremom za cinkovanje, postavljanje jedinstvenog tehnološkog procesa, najsavremenijeg softverskog sistema i sistema za zaštitu životne sredine kao i pratećih magacina i prostorija izvedeno je od strane stručnih i kvalifikovanih kadrova Gradine Cink koji su u oblasti toplog cinkovanja postigli visoke ciljeve i dostignuća.

Gradina Cink sa najsavremenijom automatizovanom linijom za visokotemperaturno centrifugalno toplo cinkovanje i cinkovanje potapanjem u regionu sa maksimalnim projektovanim kapacitetom od 8000t pruža veliki oslonac metaloprerađivačkoj industriju u Srbiji i okruženju.

Izvođenjem superiornog automatskog tehnološkog procesa uspešno štitimo metalne proizvode protiv korozije i do 70 godina.

Proces toplog cinkovanja izvodimo po EN ISO 1461 i EN ISO 14713 (1-2) standardima.

Naše
prednosti

Naše prednosti

 • U mogućnosti smo da pocinkujemo čelične elemente visokotemperaturnim centrifugalnim postupkom do 1000 kg/h što nas izdvaja kao lidera na Balkanu.

 • U sklopu naše kompanije posedujemo sopstvenu najsavremeniju opremljenu laboratoriju gde sve tehnološke operacije proizvodnog procesa neprestalno pratimo i time obezbeđujemo najviši nivo kontinuiranog kvaliteta za naše korisnike usluge.

 • Kompletno poslovanje kompanije odvija se preko najsavremenijeg softvera koji je globalni lider na području industrijskih rešenja u preko 65.000 svetskih kompanija.

 • Jedini u regionu u okviru našeg kompleksa imamo i magacin za nepocinkovane i pocinkovane elemente gde se automatskim sistemom ventilacije kontroliše vlaga a krajnji rezultat je održavanje površina elemanata suvim i bez dodatnog stvaranja oksida.

 • Čitav tehnološki proces odvija se u zatvorenim komorama sa sistemima za prečišćavanje u skladu sa najzahtevnijim standardima u oblasti zaštite životne sredine.

Naš pogon nalazi se na atraktivnoj lokaciji u Novoj Pazovi pored autoputa E75

 • razdaljina do auto-puta Beograd – Zagreb E70 iznosi 20 km
 • razdaljina do Beograda je 30 km
 • Novi Sad je udaljen samo 60 km
 • Aerodrom Nikola Tesla je na 20 km

Naše
usluge

Naše usluge

Svojim klijentima nudimo usluge

 • visokotemperaturnog centrifugalnog toplog cinkovanja
  (idealno za elektroenergetsku ovesnu opremu, vijje, navrtke, podloške, ankeri, lance, konzole, pločice, nosače, eksere i slično)
 • toplog cinkovanja potapanjem
  (pogodno za ograde, cevi, manje čelične konstrukcije, navojne šipke i slično)

Organizacija i upravljanje

Gradina Cink svoju organizaciju i upravljanje izvršava različitim aktivnostima unutar kompanije kako bi se postigli ciljevi i osiguralo efikasno funkcionisanje. Organizacija se odnosi na strukturu kompanije, raspodelu poslova i odgovornosti, uspostavljanje hijerarhije i definisanje radnih procesa. Upravljanje se odnosi na vođenje i kontrolu tih procesa, uključujući planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolu. Menadžeri su odgovorni za donošenje odluka, rešavanje problema, motivisanje zaposlenih i postizanje ciljeva kompanije.

Naš menadžment bira strukturirane pristupe i procese koji se koriste za uspešno upravljanje organizacijom i postizanje njenih ciljeva. Primenjuju se sistemi za uspostavljanje politike preduzeća, procedura i praksi koje se primenjuju u organizaciji kako bi se postigla efikasnost, poboljšao kvalitet usluge toplog cinkovanja, smanjili rizici i zadovoljili zahtevi relevantnih standarda i regulativa. Sistem menadžmenta uključuje planiranje, implementaciju, praćenje i reviziju kako bi se osiguralo da se postižu željeni rezultati i stalno poboljšava performanse organizacije.

Kompanija je trenutno u procesu implementacije i uvođenja standarda ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, takođe i u procesu pridobijanja i Nemačkog standarda DASt 022.