Uticaj toplog cinkovanja na ekologiju

Gradina Cink primenjuje BAT (Best Available Techniques). BAT predstavlja najefikasnije i najnaprednije tehnike, procese i prakse koje su dostupne i ekonomski izvodljive za smanjenje emisija zagađujućih materija, zaštite prirodnih resursa i očuvanje životne sredine uzimajući u obzir tehničke, ekonomske i druge relevantne faktore.

BAT se razvija i ažurira na osnovu najnovijih dostignuća u tehnologiji i naučnim istraživanjima.

Naša kompanija vodi brigu o znanju i deljenju informacija među zaposlenima, iz tog razloga menadžment kontinuirano održava obuke, od kojih su posebno značajne one iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kao i ekologije.

Toplocinkovani elementi su zaštićeni od korozije. Postupkom toplog cinkovanja nanosi se sloj cinka na metalnu površinu i korozija će se prvo pojaviti na cinku umesto na čeliku. Ovo se naziva žrtvovanje cinka i cink postaje žrtveni metal koji će korodirati pre nego što dođe do korozije metala ispod njega.

To produžuje životni vek metalnih elemenata i sprečava njihovo propadanje. Time se utiče na globalno smanjenje produkcije čelika i čeličnih elemenata kao i na ukupno smanjenje ostalih resursa, smanjenje emisija štetnih materija u životnu sredinu, kao i potrošnju energenata koji se koriste u toku procesa dobijanja i prerade čelika.

Tokom procesa cinkovanja generiše se otpad u obliku tvrdog cinka i cink pepela. Međutim, ovi otpadni materijali se recikliraju i iz njih se izdvaja cink koji se ponovno koristi. Reciklirani cink se koristi u različite svrhe u građevinarstvu, elektronici, industriji automobila, farmaceutskoj i drugim industrijama.

Prilikom potapanja elemenata u rastop cinka, u vazduh se oslobađaju različite čestice koje predstavljaju rezultat sagorevanja. Iz tog razloga se koristi uređaj za prečišćavanje – Filter belih dimova. Ovaj uređaj je izuzetno efikasan i uklanja kontaminirajuće elemente iz vazduha od praškastih materija do gasovitih neorganskih jedinjenja. Kontaminanti sadržaji u vidu finog praha predstavljaju otpad i kao takvi se predaju ovlašćenim kompanijama koje poseduju tehnologije za skladištenje i preradu istih. Filter belih dimova instaliran u našoj fabrici koristi posebnu tehnologiju filtracije, čime se vazduh prečišćava do znatno nižeg nivoa čestica od onog koji je propisan zakonom.

Pre postupka potapanja u rastop cinka, prethodi faza hemijske pripreme. Elementi se odmašćuju, čište i pripremaju potapanjem u rastvor fluksa. Faza hemijske pripreme se odigrava u kadama u zatvorenoj komori, a svaka od kada poseduje samostalne odsisne vodove koji obezbeđuju sprečavanje zagađenja vazduha i zaštitu zdravlja zaposlenih. Isparenja iz faze hemijske pripreme odvode se u uređaj za prečišćavanje – Vodeni skruber. Vodeni skruber je uređaj koji koristi mlaz vode i pomoću disperzije tečnosti kisela isparenja padaju i zadržavaju se u tečnosti na dnu uređaja. Kada količina čestica u vodi prečišćivača dostigne određeni nivo kontaminirana voda se koristi za dopunu nivoa pojedinih kada u okviru hemijske pripreme. Time kisela isparenja zaostala u tečnosti prečišćivača ne predstavljaju otpadnu tečnost već recirkulišu u procesu.

Svaki korak i postupak u postrojenju naše fabrike, koji prati uslugu toplog cinkovanja, praćen je uz pomoć najsavremenijeg programa i dodatnih programskih alata. Time se greške ljudskog faktora svode na minimum, jer je monitoring omogućen posebnim programskim sistemom.

Značajno je i to da tokom svih faza procesa toplog cinkovanja nema nastajanja otpadnih voda. Nakon završetka upotrebnog veka kada u okviru hemijske pripreme elemenata, formiraju se nove, a istrošene tečnosti i nastali muljevi se otpremaju ovlašćenim operaterima. Većina ovih otpada se reciklira, kiseline se posebnim metodama i sistemima regenerišu.

Ekologija